Menandrou 5, 1066, Nicosia, Cyprus 12:30 - 22:00 +35722445636